گواهينامه ssl

نحوه نصب گواهي SSL SSL براي Citrix Access Gateway 5.0

نحوه نصب گواهي SSL SSL براي Citrix Access Gateway 5.0

نصب گواهي SSL: Citrix Access Gateway 5.0

 

براي نصب گواهي SSLSSL براي  Citrix Access Gateway 5.0، مراحل زير را انجام دهيد.

 

مرحله 1: نصب گواهي SSLSSL

گواهي SSL از طريق ايميل ارسال خواهد شد. كليك كنيد گواهي SSLبرروي لينك را تا فايل فشرده (zip) را استخراج كنيد، كپي كنيد و آن را در يكويرايشگر متن جايگذاري كنيد (ذخيره كنيد به عنوان cert.pem) به شكل Notepad يا Notepad ++  . از Microsoft Word يا ساير برنامه هاي پردازش كلمه كه ممكن است كاراكترها را اضافه كنند ، استفاده نكنيد. تأييد كنيد كه خطوط يا فضاهاي اضافي در فايل وجود ندارد.

فايل متني بايد شبيه باشد به :

-----BEGIN CERTIFICATE-----
[encoded data] -----END CERTIFICATE-----
اطمينان حاصل كنيد كه 5 خط تيره در هر دو طرف BEGIN CERTIFICATE و END CERTIFICATE وجود دارد و هيچ فضاي سفيد، خط اضافي شكسته يا كاراكترهاي اضافي به طور تصادفي اضافه نشده است.

 1. در Access Gateway Management Console روي Certificates كليك كنيد.
 2. روي Import كليك كنيد و سپس Server (.pem) را براي وارد كردن گواهي SSLريشه امضاء شده توسط CA ، انتخاب كنيد.
 3. در فايل انتخاب شده براي آپلود، به گواهي SSLبرويد و سپس بر روي Open كليك كنيد.

slide_8

مرحله 2: نصب گواهي SSLIntermediate CA

 

 1. گواهي SSL Intermediate CA را بگيريد.
 2. در Access Gateway Management Console روي Certificates كليك كنيد.
 3. در پنل Certificate Management ، روي Import كليك كنيد و سپس Trusted (.pem) را انتخاب كنيد.
 4. در قسمت Select file to upload ، به فايل برويد و سپس بر روي Open كليك كنيد.
  نكته : هنگام نصب يك گواهي SSLintermediate در Access Gateway ، لازم نيست كه كليد خصوصي(private key) يا رمز عبور را مشخص كنيد. بعد از اينكه گواهي SSLدر دستگاه نصب شد، گواهي SSLبايد كه به گواهي SSLserver  مرتبط شود.

 

مرحله 3 : گواهي SSLIntermediate CA  را به گواهينامه SSL پيوند دهيد.

 1. در Access Gateway Management Console روي Certificates كليك كنيد.
 2. در قسمت Certificates table ، گواهيSSLserver  را كه مي خواهيد به يك گواهي SSLintermediate  پيوند دهيد را انتخاب كنيد و سپس روي Add to Chain كليك كنيد.
 3. در پنجره محاوره اي كه باز مي شود، يك گواهي SSLرا انتخاب كنيد و سپس براي هر گواهي SSLكه مي خواهيد به زنجيرهاضافه كنيد، Add را كليك كنيد.
 4. وقتي كه ساختن زنجيره گواهي SSLرا به پايان رسانيد، روي Close كليك كنيد.
 5. منبع :https://sarvssl.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-ssl-ssl-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-citrix-access-gateway-5-0/
, , , , , , , , , , , , , , , ,
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۷:۴۵ توسط:ssl موضوع:

نحوه نصب گواهي SSL SSL براي Citrix Access Gateway 5.0

نحوه نصب گواهي SSL SSL براي Citrix Access Gateway 5.0

نصب گواهي SSL: Citrix Access Gateway 5.0

 

براي نصب گواهي SSLSSL براي  Citrix Access Gateway 5.0، مراحل زير را انجام دهيد.

 

مرحله 1: نصب گواهي SSLSSL

گواهي SSL از طريق ايميل ارسال خواهد شد. كليك كنيد گواهي SSLبرروي لينك را تا فايل فشرده (zip) را استخراج كنيد، كپي كنيد و آن را در يكويرايشگر متن جايگذاري كنيد (ذخيره كنيد به عنوان cert.pem) به شكل Notepad يا Notepad ++  . از Microsoft Word يا ساير برنامه هاي پردازش كلمه كه ممكن است كاراكترها را اضافه كنند ، استفاده نكنيد. تأييد كنيد كه خطوط يا فضاهاي اضافي در فايل وجود ندارد.

فايل متني بايد شبيه باشد به :

-----BEGIN CERTIFICATE-----
[encoded data] -----END CERTIFICATE-----
اطمينان حاصل كنيد كه 5 خط تيره در هر دو طرف BEGIN CERTIFICATE و END CERTIFICATE وجود دارد و هيچ فضاي سفيد، خط اضافي شكسته يا كاراكترهاي اضافي به طور تصادفي اضافه نشده است.

 1. در Access Gateway Management Console روي Certificates كليك كنيد.
 2. روي Import كليك كنيد و سپس Server (.pem) را براي وارد كردن گواهي SSLريشه امضاء شده توسط CA ، انتخاب كنيد.
 3. در فايل انتخاب شده براي آپلود، به گواهي SSLبرويد و سپس بر روي Open كليك كنيد.

slide_8

مرحله 2: نصب گواهي SSLIntermediate CA

 

 1. گواهي SSL Intermediate CA را بگيريد.
 2. در Access Gateway Management Console روي Certificates كليك كنيد.
 3. در پنل Certificate Management ، روي Import كليك كنيد و سپس Trusted (.pem) را انتخاب كنيد.
 4. در قسمت Select file to upload ، به فايل برويد و سپس بر روي Open كليك كنيد.
  نكته : هنگام نصب يك گواهي SSLintermediate در Access Gateway ، لازم نيست كه كليد خصوصي(private key) يا رمز عبور را مشخص كنيد. بعد از اينكه گواهي SSLدر دستگاه نصب شد، گواهي SSLبايد كه به گواهي SSLserver  مرتبط شود.

 

مرحله 3 : گواهي SSLIntermediate CA  را به گواهينامه SSL پيوند دهيد.

 1. در Access Gateway Management Console روي Certificates كليك كنيد.
 2. در قسمت Certificates table ، گواهيSSLserver  را كه مي خواهيد به يك گواهي SSLintermediate  پيوند دهيد را انتخاب كنيد و سپس روي Add to Chain كليك كنيد.
 3. در پنجره محاوره اي كه باز مي شود، يك گواهي SSLرا انتخاب كنيد و سپس براي هر گواهي SSLكه مي خواهيد به زنجيرهاضافه كنيد، Add را كليك كنيد.
 4. وقتي كه ساختن زنجيره گواهي SSLرا به پايان رسانيد، روي Close كليك كنيد.
 5. منبع :https://sarvssl.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-ssl-ssl-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-citrix-access-gateway-5-0/
, , , , , , , , , , , , , , , ,
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۷:۵۲ توسط:ssl موضوع: