گواهينامه ssl

گواهينامه امضاء كد (code sign) چيست؟

گواهينامه امضاء كد (code sign) چيست؟

زمانيكه كاربران يك نرم افزار از فروشگاه هاي اينترنتي معتبر خريداري مي كنند اصل برنامه واضح مي باشد و معتبر است

كاربران مي توانند بفهمند كه نرم افزار توسط چه شركتي ارائه شده و اينكه نرم افزار كرك شده و يا توسط فرد ديگري دستكاري شده يا خير نيز قابل مشاهده خواهد بود اين فاكتورها به كاربران اجازه مي دهد انتخاب نمايند كه چه نرم افزاري را بخرند و به كدام يك از محصولات اعتماد داشته باشند . كاربراني كه نرم افزار هايي كه امضاء كد شده اند را خريداري مي نمايند و يا فايل هاي .cab و يا فايل هاي ديگر را مي توانند به معتبر بودن آنها اطمينان داشته باشند زيرا اين نرم افزار ها امضاء ديجيتال شده و غير دستكاري شدن اين نرم افزار ها واضح مي باشد . اين امضاء ديجيتال كرك شدن نرم افزار را كاملا نمايش خواهد داد بعد از اينكه نرم افزار را باز كنيد در ويندوز ويا سيستم عامل هاي مختلف اخطار غير قابل مشخص و بودن توسعه دهنده نرم افزار نمايش داده مي شود

 

راه حل اين مشكل استفاده از تكنولوژي مايكروسافت بنام Microsoft's Authenticode technology مي باشد كه توسط سرو سرور به تمامي شركت ها قابل ارائه مي باشد . امضاء كد با استفاده از امضاء ديجيتال به سازندگان نرم افزارها اجازه مي دهد نرم افزارهاي خود را از ويروس و هك حفاظت كنند

code-sign-image

زمانيكه كاربران نرم افزاري كه با گواهينامه امضاء كد امضاء ديجيتال شده را باز مي كنند ويندوز به انها اطمينان مي دهد كه نرم افزار هك شده و يا داراي ويروس نيست

1- كاربران مطمئن هستند كه نرم افزار از طرف شركتي كه آن را امضاء كرده صادر شده است

2- كاربران از عدم هك شدن نرم افزار با استفاده از اين امضاء ديجيتال مطمئن خواهند شد

حتي اگر اين امضاءو جود داشته باشد و مشكلي براي كامپيوتر شما بوجود بيايد مي توانيد از خالق اثر شكايت داشته باشيد طراحان سايت و توسعه دهندگان نرم افزاري مي توانند از اين ويژگي استفاده كافي داشته باشند

گواهينامه امضاء كد ديجيتال در سطح وسيعي براي حفاظت از نرم افزار ها قابل استفاده مي باشد اين كد براحتي مي تواند به فايل هاي اجراي و dll .cab و غيره قابل اضافه شدن مي باشد .

 

اين گواهينامه با استفاده از يك الگوريتم مثل RSA كليد عمومي را ايجاد مي نمايد . الگوريتم دو كليد را ايجاد مي كند يك كليد عمومي و ديگري كليد خصوصي كه با هم هردو يكتا و يكدست هستند  كليد خصوصي هيچگاه افشاء نمي شود و تنها در دست صاحب اثر مي باشد و كليد عمومي براي همه منتشر مي شود تنها با كليد اختصاصي مي توان رمز اين الگوريتم را باز نمود كليد اختصاصي امضاء ايجاد مي كند و كليد عمومي بازكننده قفل آن خواهد بود

منبع :https://sarvssl.com/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D8%AF-code-sign-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۲۷:۵۸ توسط:ssl موضوع:

گواهينامه امضاء كد (code sign) چيست؟

گواهينامه امضاء كد (code sign) چيست؟

زمانيكه كاربران يك نرم افزار از فروشگاه هاي اينترنتي معتبر خريداري مي كنند اصل برنامه واضح مي باشد و معتبر است

كاربران مي توانند بفهمند كه نرم افزار توسط چه شركتي ارائه شده و اينكه نرم افزار كرك شده و يا توسط فرد ديگري دستكاري شده يا خير نيز قابل مشاهده خواهد بود اين فاكتورها به كاربران اجازه مي دهد انتخاب نمايند كه چه نرم افزاري را بخرند و به كدام يك از محصولات اعتماد داشته باشند . كاربراني كه نرم افزار هايي كه امضاء كد شده اند را خريداري مي نمايند و يا فايل هاي .cab و يا فايل هاي ديگر را مي توانند به معتبر بودن آنها اطمينان داشته باشند زيرا اين نرم افزار ها امضاء ديجيتال شده و غير دستكاري شدن اين نرم افزار ها واضح مي باشد . اين امضاء ديجيتال كرك شدن نرم افزار را كاملا نمايش خواهد داد بعد از اينكه نرم افزار را باز كنيد در ويندوز ويا سيستم عامل هاي مختلف اخطار غير قابل مشخص و بودن توسعه دهنده نرم افزار نمايش داده مي شود

 

راه حل اين مشكل استفاده از تكنولوژي مايكروسافت بنام Microsoft's Authenticode technology مي باشد كه توسط سرو سرور به تمامي شركت ها قابل ارائه مي باشد . امضاء كد با استفاده از امضاء ديجيتال به سازندگان نرم افزارها اجازه مي دهد نرم افزارهاي خود را از ويروس و هك حفاظت كنند

code-sign-image

زمانيكه كاربران نرم افزاري كه با گواهينامه امضاء كد امضاء ديجيتال شده را باز مي كنند ويندوز به انها اطمينان مي دهد كه نرم افزار هك شده و يا داراي ويروس نيست

1- كاربران مطمئن هستند كه نرم افزار از طرف شركتي كه آن را امضاء كرده صادر شده است

2- كاربران از عدم هك شدن نرم افزار با استفاده از اين امضاء ديجيتال مطمئن خواهند شد

حتي اگر اين امضاءو جود داشته باشد و مشكلي براي كامپيوتر شما بوجود بيايد مي توانيد از خالق اثر شكايت داشته باشيد طراحان سايت و توسعه دهندگان نرم افزاري مي توانند از اين ويژگي استفاده كافي داشته باشند

گواهينامه امضاء كد ديجيتال در سطح وسيعي براي حفاظت از نرم افزار ها قابل استفاده مي باشد اين كد براحتي مي تواند به فايل هاي اجراي و dll .cab و غيره قابل اضافه شدن مي باشد .

 

اين گواهينامه با استفاده از يك الگوريتم مثل RSA كليد عمومي را ايجاد مي نمايد . الگوريتم دو كليد را ايجاد مي كند يك كليد عمومي و ديگري كليد خصوصي كه با هم هردو يكتا و يكدست هستند  كليد خصوصي هيچگاه افشاء نمي شود و تنها در دست صاحب اثر مي باشد و كليد عمومي براي همه منتشر مي شود تنها با كليد اختصاصي مي توان رمز اين الگوريتم را باز نمود كليد اختصاصي امضاء ايجاد مي كند و كليد عمومي بازكننده قفل آن خواهد بود

منبع :https://sarvssl.com/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D8%AF-code-sign-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۲۷:۵۸ توسط:ssl موضوع:

گواهينامه امضاء كد (code sign) چيست؟

گواهينامه امضاء كد (code sign) چيست؟

زمانيكه كاربران يك نرم افزار از فروشگاه هاي اينترنتي معتبر خريداري مي كنند اصل برنامه واضح مي باشد و معتبر است

كاربران مي توانند بفهمند كه نرم افزار توسط چه شركتي ارائه شده و اينكه نرم افزار كرك شده و يا توسط فرد ديگري دستكاري شده يا خير نيز قابل مشاهده خواهد بود اين فاكتورها به كاربران اجازه مي دهد انتخاب نمايند كه چه نرم افزاري را بخرند و به كدام يك از محصولات اعتماد داشته باشند . كاربراني كه نرم افزار هايي كه امضاء كد شده اند را خريداري مي نمايند و يا فايل هاي .cab و يا فايل هاي ديگر را مي توانند به معتبر بودن آنها اطمينان داشته باشند زيرا اين نرم افزار ها امضاء ديجيتال شده و غير دستكاري شدن اين نرم افزار ها واضح مي باشد . اين امضاء ديجيتال كرك شدن نرم افزار را كاملا نمايش خواهد داد بعد از اينكه نرم افزار را باز كنيد در ويندوز ويا سيستم عامل هاي مختلف اخطار غير قابل مشخص و بودن توسعه دهنده نرم افزار نمايش داده مي شود

 

راه حل اين مشكل استفاده از تكنولوژي مايكروسافت بنام Microsoft's Authenticode technology مي باشد كه توسط سرو سرور به تمامي شركت ها قابل ارائه مي باشد . امضاء كد با استفاده از امضاء ديجيتال به سازندگان نرم افزارها اجازه مي دهد نرم افزارهاي خود را از ويروس و هك حفاظت كنند

code-sign-image

زمانيكه كاربران نرم افزاري كه با گواهينامه امضاء كد امضاء ديجيتال شده را باز مي كنند ويندوز به انها اطمينان مي دهد كه نرم افزار هك شده و يا داراي ويروس نيست

1- كاربران مطمئن هستند كه نرم افزار از طرف شركتي كه آن را امضاء كرده صادر شده است

2- كاربران از عدم هك شدن نرم افزار با استفاده از اين امضاء ديجيتال مطمئن خواهند شد

حتي اگر اين امضاءو جود داشته باشد و مشكلي براي كامپيوتر شما بوجود بيايد مي توانيد از خالق اثر شكايت داشته باشيد طراحان سايت و توسعه دهندگان نرم افزاري مي توانند از اين ويژگي استفاده كافي داشته باشند

گواهينامه امضاء كد ديجيتال در سطح وسيعي براي حفاظت از نرم افزار ها قابل استفاده مي باشد اين كد براحتي مي تواند به فايل هاي اجراي و dll .cab و غيره قابل اضافه شدن مي باشد .

 

اين گواهينامه با استفاده از يك الگوريتم مثل RSA كليد عمومي را ايجاد مي نمايد . الگوريتم دو كليد را ايجاد مي كند يك كليد عمومي و ديگري كليد خصوصي كه با هم هردو يكتا و يكدست هستند  كليد خصوصي هيچگاه افشاء نمي شود و تنها در دست صاحب اثر مي باشد و كليد عمومي براي همه منتشر مي شود تنها با كليد اختصاصي مي توان رمز اين الگوريتم را باز نمود كليد اختصاصي امضاء ايجاد مي كند و كليد عمومي بازكننده قفل آن خواهد بود

منبع :https://sarvssl.com/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D8%AF-code-sign-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۱۳:۱۶ توسط:ssl موضوع:

نحوه ساختن csr گواهينامه SSL در كنترل پنل پلسك 7 و 8

نحوه ساختن csr گواهينامه SSL در كنترل پنل پلسك 7 و 8

كنترل پنل پلسك يكي از معروفترين كنترل پنل هاي تحت ويندوز مي باشد كه استفاده زيادي نيز براي هاستينگ ها و سرور ها دارد براي اينكه بتوانيد در نسخه هاي قديمي اين كنترل پنل اقدام به نصب نماييد مي بايست طبق مراحل زير پيش برويد

1- در كنترل پنل پلسك 7 لاگين نماييد

2-از منوي چپ گزينه domains را انتخاب كنيد

3- روي نام دامنه اي كه مي خواهيد براي آن Csr را توليد كنيد كليك نماييد

4- روي آيتم نام certificates كليك كنيد

5- روي گزينه add new certificate كليك كنيد

تمامي اطلاعاتي كه مورد نياز مي باشد را پر كنيد توجه داشته باشيد تمامي فيلد هايي كه با استريكس علامت گذاري شده اند مي بايست پر شوند

7- روز دكمه request كليك كنيد .

plesk

8- در اين قسمت مجدد به صفحه گواهينامه SSL وارد خواهيد شد در ليست قسمت پايين در صفحه روي نام گواهينامه SSL كليك كنيد يكم پايين تر در صفحه يك باكس وجود دارد اطلاعات موجود در اين قسمت را كامل كپي كنيد كه بشكل زير مي باشد

كليد

با استفاده از اين فايل كه كليد عمومي مي باشد مي توانيد ارسال درخواست براي ساختن گواهينامه SSL بنماييد با استفاده از اين كد كه كليد عمومي مي باشد درخواست گواهينامه SSL به شركت سرو اس اس ال مي دهيد و با استفاده از آن شركت اقدام به توليد كد گواهينامه براي شما خواهد نمود توجه داشته باشيد براي ساختن كليد عمومي حتما مي بايست نوع الگوريتم رمزنگاري RSA و همچنين طول كليد رمزنگاري 2048 بيت باشد تا بتوانيد اقدام به درخواست بنماييد در غير اينصورت اين امكان وجود نخواهد داشت همچنين كليد را حتما توسط پلسك ايجاد نماييد تا در زمان ساخت گواهينامه دچار مشكل نشويد زيرا هردوكليد مي بايست در پلسك اضافه شده باشد تا بتوانيد گواهينامه ايجاد نماييد و غير اين مورد اين امكان وجود ندارد

منبع:https://sarvssl.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-csr-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-ssl-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%BE%D9%84%D8%B3/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۶:۳۷:۴۸ توسط:ssl موضوع:

نحوه ساختن cSRدر كنترل پنل پلسك گواهينامه SSL

نحوه ساختن cSRدر كنترل پنل پلسك گواهينامه SSL

فايل CSR فايلي است كه حاوي اطلاعات براي ايجاد و نصب گواهينامه SSL مي باشد اين فايل همان فايل پابليك كي يا Public key و يا كليد عمومي مي باشد كه با اطلاعاتي كه شما دررابطه با هاستتان داريد ارسال ميكنيد و با استفاده از ان گواهينامه صادر مي گردد براي اين كار مي توانيد از ابزارهاي مختلفي براي ساخت اين كليد استفاده كنيد استفاده از كنترل پنل هاي تحت و ب وهمچنين استفاده از پنل هاي انلاين و استفاده از نرم افزار هايي مثل openssl نيز مي تواند از گزينه هاي ديگر شما براي ساخت اين كد باشد

 

 

دامنه مي بايست بروي هاست تنظيم گردد و مي توانيد از كنترل پنل پلسك براي نصب گواهينامه SSL و نيز ساختن CSR به سادگي استفاده كنيد البته توجه داشته باشيد بطور معمول مي بايست براي صدور گواهينامه حتما اقدام به خريد گواهينامه بصورت ارائه ادرس بدون www سايتتان بنماييد تا خود سايت بصورت اتوماتيك نيز براي اين مدل استفاده نمايد

 

در كنترل پنل پلسك تمامي فايل ها در مسير ../vhosts/'domain name'/cert/httpsd.pem ذخيره مي گردد در قسمت domainname نيز مي بايست نام دامنه را وارد نماييد

 

 

مي توانيد به قسمت مديريت دامنه از كنترل پنل پلسك با كليك بروي نام دامنه برويد

روي نامه دامنه اي كه مي خواهيد با گواهينامه SSl از شركت SARVSSl كليك كنيد در كنترل پنل پلسك اگر شما يك IP اختصاصي روي هاست داشته باشيد گزينه گواهينامه يا certificate فعال خواهد بود حتما مي بايست هاست شما بر پايه IP باشد روي گزينه Certificate كليك كنيد گزينه SSL certificate setup page نمايش داده مي شود در قسمت اطلاعات گواهينامه SSL اطلاعات را كامل نماييد

plesk_gen

در قسمت bit مي بايست عدد 2048 را انتخاب نماييد

كشور را انتخاب نماييد

در قسمت State استان را انتخاب نماييد

در قسمت city  شهر را انتخاب نماييد

در قسمت organiztion name نام شركت را انتخاب نماييد

در قسمت domain name نام دامنه را وارد نماييد

در قسمت ايميل نيز ادرس ايميل را وارد نماييد

پس از ساخته شدن كد CSr را براي شما ارسال خواهد نمود تا براي نصب گواهينامه SSL در اختيار شركت سروسرور قرار دهيد

منبع : https://sarvssl.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-csr%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%BE%D9%84%D8%B3%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85/#


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۶:۲۶:۲۲ توسط:ssl موضوع: